Upečte nám buchtu

Milé pekařky a pekaře z okolí

jsme v polovině května vyzvali k účasti na akci „Upečte nám buchtu“.

Doplňujeme po krizi energii a rozdáváme radost u seniorů, kam jezdíme.

S první dodávkou sladké energie se zapojil borovanský pekař Vojta Vrána.

Vojto, děkujeme! A těšíme se na Vás – další pekaře.  🙂