Kulatý stůl – zvyšování prestiže

„Jeden z faktorů, který ovlivňuje vnímání hodnoty různých profesí, je také způsob, jakým zaměstnanci sami o svém povolání mluví, jak se označují a jak svou práci sami popisují. Významnou roli mají i zaměstnavatelé a instituce, a v neposlední řadě je systém a jeho vnímání formován i způsobem jeho financování.“

Otevírá téma Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Nízká atraktivita profese je způsobena hned několika faktory.

Nízkou odměnou. Fyzicky i psychicky náročnou prací. Chybějící možností kariérního růstu a také nízkou prestiží ve společnosti.

 

Co s tím? 

Motivovat management organizací k efektivnějšímu hledání různých zdrojů financování.

Tlačit na změnu podmínek poskytování – klient by  mohl být plnohodnotným zákazníkem.

Hledat cesty ke kompenzaci náročné práce pro pracovníky. Ať už různými benefity, péčí o tým, zájmem o jejich potřeby a starosti.

Rozšířit spektrum zájemců o povolání – užší spolupráce se školami.

V neposlední řadě poskytovatelé musí zvolit správný způsob prezentace, zobrazování své práce tak, aby veřejnost věděla, co se za jejich službou skrývá.

Jednou z iniciativ je putovní fotografická výstava MÍSTA DOMA. V pondělí 27. května 2024 měla slavnostní vernisáž v Atriu budovy Poslanecké sněmovny, kde si ji můžete prohlédnout do 7. června. Předcházel jí kulatý stůl na téma Zvyšování prestiže pracovníků v sociálních službách, kterého se zúčastnilo bezmála sedmdesát zástupců z řad poskytovatelů sociálních služeb, místní a krajské samosprávy, zákonodárců, vzdělávacích institucí všech úrovní i nadací podporujících rozvoj sociálních služeb.

Svůj pohled na toto téma a možná řešení nastínili panelisté: Pavla Pivoňka Vaňková, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, Jiří Horecký, prezident APSS ČR, Monika Strapková, zakladatelka a ředitelka terénní pečovatelské služby ARCHA Borovany, o. p. s., Simona Bagarová, zakladatelka a ředitelka organizace Jsme MILA, z. s., Jakub Čtvrtník, zakladatel a předseda Institutu sociální práce a již citovaná Melanie Zajacová.