SPOLEČNÝ CVAK – naplnění projektu

Více než rok jsme sbírali finance na nákup fotoaparátu a dataprojektoru, díky kterým bychom zaznamenávali naše aktivity a dále je prezentovali. Podařilo se a v březnu jsme pořídili dataprojektor BenG a fotoaparát Sony. Děkujeme našim donátorům a těšíme se na společně prožité a zaznamenané akce.