Sazebník

Kalkulace cen odpovídá vyhlášce č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.

 

Snažíme se získat různé zdroje financování tak, aby naše služby byly finančně dostupné. Za důležité považujeme navázat s klienty přátelský mezilidský vztah. I z tohoto důvodu minimální počítaný čas, který trávíme u klienta, je 30 minut.

Souhrnně si za úkony přímé péče (tj. za dobu, kterou trávíme přímo s klientem) účtujeme 60,- Kč za 30 minut. Všechny úkony jsou podrobně rozepsány níže. Formulář Žádost o službu naleznete ZDE.

 

 Základní služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Naše službyMěrná jednotkaCena
Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu30 minut60 Kč
Dovoz nebo donáška jídla30 minut60 Kč
Naši klienti* a obyvatelé domu s pečovatelskou službou1 úkon15 Kč
Pomoc a podpora při přípravě jídla a pití30 minut60 Kč
Příprava a podání jídla a pití30 minut60 Kč
Pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti30 minut60 Kč
Běžné nákupy1 úkon30 Kč
Běžné pochůzky (pošta, lékárna, trafika…)1 úkon50 Kč
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti1 úkon100 Kč
Praní prádla
V prostorách poskytovatele, včetně sušení1 kg prádla40 Kč
U klienta doma (třídění prádla, zapnutí pračky, pověšení prádla…)30 minut60 Kč
Žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy
V prostorách poskytovatele1 kg prádla20 Kč
U klienta doma30 minut60 Kč
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, společná procházka, společně strávený čas)30 minut60 Kč

V případě, že se do jedné domácnosti donáší dva a více obědů, hradí se služba dohromady, jako jeden úkon.

 

Fakultativní služby  
Doprovod na večerní kulturní akce (koncerty, divadlo, kino…)1 hodina120 Kč + vstupné pro doprovázejícího
Drobné domácí práce všeho druhu1 hodina120 Kč + materiál
Pronájem sekačky na sekání trávy1 úkon100 Kč
Jednorázová péče o hroby 30 minut60 Kč + 8 Kč/1km
Zprostředkování zapůjčení kompenzačních pomůcekzdarma
Zapůjčení jídlonosičezdarma
Úklid mimo byt klienta (úklid společných prostor domu)30 minut120 Kč
Dohled nad klientem (v době nepřítomnosti pečujícího)30 minut60 Kč
Péče o domácí zvířata, včetně venčení30 minut60 Kč
Pedikúra1 úkon150 Kč
Manikúra1 úkon60 Kč
Stříhání vlasů, holení30 minut60 Kč