Sdílená péče

Zastupování rodinných pečujících má za cíl ulevit jim a umožnit realizovat se, odpočinout si anebo vyřídit neodkladné záležitosti mimo domov. Během zástupu – dohledu nad blízkou osobou poskytujeme základní činnosti tak, jak je předem domluveno a je potřeba:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím