Chci dát dar

Jako nezisková organizace jsme závislí na vícezdrojovém financování. Úhrady od uživatelů pokryjí přibližně třetinu nákladů. Dotace z veřejných zdrojů (MPSV ČR, Krajského úřadu, Úřadu práce anebo Ministerstva pro místní rozvoj a Evropských fondů) se podílí na zhruba šedesáti procentech. Zbylých deset procent příjmů (asi 300 tisíc korun) hledáme u soukromých dárců.

Máme tři konkrétní projekty, na které můžete svým darem přispět. Děkujeme.

Provoz, provoz a zase provoz…

Našim uživatelů jsme k dispozici 365 dní v roce. Denně najezdíme až 300 kilometrů. Dvakrát do roku se na všech autech mění pneumatiky (celkem 6 sad). Tu se udělá "žralok" na botě, roztrhne se tričko uniformy, dojdou jednorázové rukavice, vypotřebuje se desinfekce, toner do tiskárny... Jednoduše, pořád něco. Bez provozních nákladů bychom se neobešli, je to základ.
85.7%
Vybráno: 30 000 Kč
Cíl: 35 000 Kč

PMH – i auta musí jíst

Terénní služba je o tom, že dojíždí za svými uživateli domů, po většině vsí našeho regionu. A k tomu je potřeba mít šťávu, respektive - často tankovat benzín a naftu...
20%
Vybráno: 2 000 Kč
Cíl: 10 000 Kč

Společný cvak

Naši činnost nemáme čím dokumentovat. Na setkáních s dobrovolníky a studenty, na našich seminářích nemůžeme dobře prezentovat své příspěvky. Vaším darem nám umožníte pořídit si fotoaparát a dataprojektor. Děkujeme.
30%
Vybráno: 6 000 Kč
Cíl: 20 000 Kč

Dárci a podporovatelé, kterým děkujeme

V pomoci druhým nám v roce 2017 a 2018 pomáhají naši dárci:

Paní Mgr. Kateřina Přibylová z Borovan

Manželé Jiřina a Julius Blahovi z Jílovic

Manželé Paškovi z Borovan

Paní Věra Poláčková z Ledenic

Paní Alžběta Bledá z Borovan

Pan Jan Rada z Borovan

Pan Jaroslav Černý z Borovan.

Děkujeme všem za podporu a přízeň.