Chci dát dar

Jako nezisková organizace jsme závislí na vícezdrojovém financování. Úhrady od uživatelů pokryjí přibližně třetinu nákladů. Dotace z veřejných zdrojů (MPSV ČR, Krajského úřadu, Úřadu práce anebo Ministerstva pro místní rozvoj a Evropských fondů) se podílí na zhruba šedesáti procentech. Zbylých deset procent příjmů (asi 300 tisíc korun) hledáme u soukromých dárců.

Máme tři konkrétní projekty, na které můžete svým darem přispět. Děkujeme.

Plujme proti covidu

Prevence je to nejjednodušší co můžeme. Proto se zásobujeme rouškami, štíty na ústa, rukavicemi a doplňujeme vitamíny. Pomozte nám pokrýt náklady. Děkujeme
13.8%
Vybráno: 1 100 Kč
Cíl: 8 000 Kč

Pošli pečovatelky dobít baterky.

Naše práce je nezastupitelná - pečujeme o lidi, kteří už nejsou plně soběstační. Proto i v karanténě plně fungujeme. Pečovatelky se střídají ve směnách, pak spěchají domů (většina za školou povinnými dětmi). Již dnes pociťujeme vyčerpání. Teď s tím nemůžeme nic dělat, ale až nouzový stav pomine, rádi bychom pečovatelky poslali na relax. Pošlete je tam s námi. Vybíráme na wellness prodloužený víkend pro každou z nich.
53.8%
Vybráno: 38 700 Kč
Cíl: 72 000 Kč

Terénní zdravotní sestra

Terénní zdravotní sestra pravidelně dochází na preventivní návštěvy k seniorům a osobám se zdravotním postižením v domech s pečovatelskou službou Borovany a Jílovice. Zdravotní sestra měří krevní tlak, krevní cukr a informuje o zdravém životním stylu. Aktivita je hojně navštěvována. Finanční dar použijeme na zdravotnický materiál jako jsou pásky do glukometru, dezinfekce, náplasti atd.
20%
Vybráno: 1 000 Kč
Cíl: 5 000 Kč

Dárci a podporovatelé, kterým děkujeme

V pomoci druhým nám v rok 2019 pomáhají naši dárci:

STARKA půjčovnictví a obchod s.r.o

Paní Jaroslava Staňková

Paní Marie Malíková

Paní RNDr. Zuzana Guthová

Pan Jaroslav Melmer

Paní Miroslava Koblihová

Pan Petr Jeník

Děkujeme všem za podporu a přízeň.