Chci dát dar

Jako nezisková organizace jsme závislí na vícezdrojovém financování. Úhrady od uživatelů pokryjí přibližně třetinu nákladů. Dotace z veřejných zdrojů (MPSV ČR, Krajského úřadu, Úřadu práce anebo Ministerstva pro místní rozvoj a Evropských fondů) se podílí na zhruba šedesáti procentech. Zbylých deset procent příjmů (asi 300 tisíc korun) hledáme u soukromých dárců.

Máme tři konkrétní projekty, na které můžete svým darem přispět. Děkujeme.

Terénní zdravotní sestra

Terénní zdravotní sestra pravidelně dochází na preventivní návštěvy k seniorům a osobám se zdravotním postižením v domech s pečovatelskou službou Borovany a Jílovice. Zdravotní sestra měří krevní tlak, krevní cukr a informuje o zdravém životním stylu. Aktivita je hojně navštěvována. Finanční dar použijeme na zdravotnický materiál jako jsou pásky do glukometru, dezinfekce, náplasti atd.
0%
Vybráno: 0 Kč
Cíl: 5 000 Kč

Udělejte s námi radost

Váš finanční dar použijeme na zakoupení přání pro klienty a květinové dary k významným výročím a jubilejím pro ty, kterým pomáháme.
20%
Vybráno: 1 000 Kč
Cíl: 5 000 Kč

PMH – i auta musí jíst

Terénní služba je o tom, že dojíždí za svými uživateli domů, po většině vsí našeho regionu. A k tomu je potřeba mít šťávu, respektive - často tankovat benzín a naftu...
70%
Vybráno: 7 000 Kč
Cíl: 10 000 Kč

Dárci a podporovatelé, kterým děkujeme

V pomoci druhým nám v roce 2017 a 2018 pomáhají naši dárci:

Paní Mgr. Kateřina Přibylová z Borovan

Manželé Jiřina a Julius Blahovi z Jílovic

Manželé Paškovi z Borovan

Paní Věra Poláčková z Ledenic

Paní Alžběta Bledá z Borovan

Pan Jan Rada z Borovan

Pan Jaroslav Černý z Borovan.

Děkujeme všem za podporu a přízeň.