Pečovatelská služba

Pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc ve své domácnosti. Funguje každý den od 7 do 19 hodin.

Odlehčovací služba

Pomáhá rodinným pečujícím tak, aby mohli svého blízkého opustit a zařídit si vše potřebné. Je určena pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Ostatní služby

Trénování paměti, volnočasové aktivity.

Poradenství, kompenzační pomůcky.

Terénní zdravotní sestra.

Archa Borovany, o.p.s.

Nezisková organizace působící na Trhosvinensku, Ledenicku a v Českých Velenicích

Obecně prospěšná společnost ARCHA Borovany funguje od ledna 2014. Námi poskytované sociální služby zajišťuje kvalifikovaný pracovní tým. Organizace dojíždí do všech obcí Trhosvinenska a Ledenicka. Od roku 2016 plně funguje středisko v Českých Velenicích. Bližší informace o jednotlivých službách Vám zodpoví naše sociální pracovnice. Kontakt.

Podpořte nás

Jakákoliv částka může pomoci

Terénní zdravotní sestra

Terénní zdravotní sestra pravidelně dochází na preventivní návštěvy k seniorům a osobám se zdravotním postižením v domech s pečovatelskou službou Borovany a Jílovice. Zdravotní sestra...
0%
Vybráno: 0 Kč
Cíl: 5 000 Kč

Udělejte s námi radost

Váš finanční dar použijeme na zakoupení přání pro klienty a květinové dary k významným výročím a jubilejím pro ty, kterým pomáháme....
20%
Vybráno: 1 000 Kč
Cíl: 5 000 Kč

PMH – i auta musí jíst

Terénní služba je o tom, že dojíždí za svými uživateli domů, po většině vsí našeho regionu. A k tomu je potřeba mít šťávu, respektive -...
70%
Vybráno: 7 000 Kč
Cíl: 10 000 Kč