Archa rozšířila své zázemí

Máme radost, že více než rok trvající projekt „ARCHA – nový prostor pro rozšířené možnosti poskytování pečovatelské služby“ se naplnil. Archa rozšířila své zázemí. Pečovatelky tak mají lepší možnosti pro přípravu a plánování péče, zvyšování kvalifikace (školení, nácviky aj.).

Projekt mohl vzniknout díky MAS Sdružení Růže, která již 20 let zjišťuje potřeby různých subjektů v našem regionu a dobývá pro něj prostředky z ministerstev a evropských fondů.

V našem případě tak zajistila spolufinancování projektu Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (č. projektu CZ.06.05.01/00/22_049/0003589) .

Děkujeme.