Setkání pro pečující

Dlouhodobě se daří shánět finanční prostředky na nákup pomůcek, které mohou usnadnit péči o nemohoucího člověka doma. Podobně dlouho jsme v Arše uvažovali o tom, že pečující jsou uzavření doma a s lidmi, kteří také pečují, se nemají možnost potkat. Těžko zjišťují informace o projektech, které mají za cíl usnadnit jim péči. Mívají pocit, že jsou na vše sami a nejeden je psychicky vyčerpán.

Díky části výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 pořádané Charitou ČR jsme mohli uspořádat odpoledne pro pečující. Představili jim projekt Seniorské obálky a projekt Kafesbabi, ve kterém spolupracujeme s Kavárnou ZÁMEK. Setkání se konalo v borovanské Vinotéce pod farou a bylo spojeno i s prohlídkou historického sklepa. K oživení atmosféry přispěla kolegyně paní Jana Pražáková ukázkou technik tréninku paměti, na který všechny přítomné pozvala (koná se každý týden v domě s pečovatelskou službou v Borovanech). Zpětné vazby jsou jen pozitivní, za což jsme moc rádi a plánujeme podobné setkání za rok opět zopakovat.