Zvyšování kvalifikace týmu

Nadace Olgy Havlové podpořila vzdělávání pracovního týmu částkou 57 300 tisíc korun.

 

Podpora byla využita na kurzy:

Paliativní péče

Poradenství a psychosociální pomoc smrtelně nemocným, jejich blízkým a pozůstalým

Individuální práce s klientem

Pro tři nové kolegyně pak dvouměsíční kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách.

 

Kurzy v rámci projektu „Prohloubení kvalifikace týmu a práce na něm“ mohly být přímo v organizaci realizovány díky podpoře z programu Senior, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.                                                 Děkujeme.