Poděkování Městu Nové Hrady

Děkujeme Město Nové Hrady za finanční podporu 15 tisíc korun.
Díky tomu můžeme pravidelně trénovat paměť se seniory v domě s pečovatelskou službou.