Bezmála 200 tisíc od Výboru dobré vůle

Je nám ctí, že již 5 let podporuje naši činnost Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky, počátkem roku 1990.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.
Nadace podporuje kvalitní projekty, které usnadňují starším občanům život. Více viz. https://www.vdv.cz/
Po dobu dosavadní spolupráce nadace podpořila naše projekty finanční částkou 194 880 Kč. Rádi bychom se s Vámi o ně podělili a i touto cestou ještě jednou upřímně poděkovali za uznání a podporu naší práce.
Rok 2020 nadační příspěvek 47 580 Kč na seminář „Validace podle Naomi Feilové I.“, „Školení manipulace s klientem“ a „Kurz pracovníka v sociálních službách“.
Rok 2019 nadační příspěvek 57 300 Kč na seminář „Paliativní péče v sociálních službách“, „Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocných“, „Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty“ a „Kurz pracovníka v sociálních službách“.
Rok 2018 nadační příspěvek 30 000 Kč na pořízení vysokého chodítka a pojízdného elektrického zvedáku pro usnadnění manipulace s imobilními klienty.
Rok 2017 nadační příspěvek 30 000 Kč na zážitkový seminář „Proměny stáří a geronto-oblek“ a také zážitkový kurz „Základy první pomoci u osob s hendikepem“
Rok 2016 nadační příspěvek 30 000 Kč na dofinancování nákupu osobního auta pro terénní pečovatelku.