Opatření ke koronaviru

Vážení přátelé,

jistě jste zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob, přesto pevně doufáme, že nám všem se nebezpečí vyhne.

Vzhledem k tomu, že vláda od středy 11. března zavřela školy, bude problém s dostatkem pracovníků v péči (rodiče mohou zůstat s dětmi doma). Může se v následujících týdnech stát, že budeme v režimu krizové situace a budeme muset výrazně omezit poskytovanou péči.

V takovém případě budeme jednat s rodinami, aby část péče převzaly ony. Přednostně bude služba poskytována těm, kteří se bez služby neobejdou a nemají nikoho, kdo by ji zastal. Doufáme, že k takovému stavu nedojde, v opačném případě věříme ve vaše pochopení a vstřícnost. Situace pak bude složitá pro všechny.

Žádáme uživatele a jejich rodiny, aby v případě, že vznikne možnost nakažení, aby neprodleně tuto informaci oznámili telefonicky do kanceláře pečovatelské služby na číslo 399 499 936. Bude pak potřeba domluvit další postup – nevystavit pečovatelky zbytečnému riziku a zamezit přenosu na jiné uživatele.

Doporučení: vyhněte se návštěvám míst, kde se shromažďuje více lidí, navíc nemocných, jako jsou čekárny u lékaře. Potřebujete-li pouze předepsat léky, stačí do ordinace lékaře zavolat a na číslo mobilu, které uvedete, vám přijde zpráva s kódem, který sdělíte v lékárně.

Množí se nám dotazy obyvatel domů s pečovatelskou službou, zda také jim hrozí zákaz návštěv. Proto k tomuto předáváme informaci:

Domy s pečovatelskou službou jsou domy jako jakékoli jiné bytové a nikdo zde nemůže nařídit jakákoliv omezení. Oproti domovům pro seniory zde nemají obyvatelé plně zajištěné potřeby (stravu, léky, pomůcky) a mnozí jsou závislí na péči rodiny a přátel, kteří za nimi musí docházet.

Souhrnné informace ke koronaviru

Jak se onemocnění projevuje

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po blízkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví suchý kašel.

 

Kde získáte další informace:

Státní zdravotní ústav 724 810 106, 725 191 367

Informační linka Jihočeského kraje     736 514 386

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html