Kulatý stůl

Zvyšování prestiže pracovníků v sociálních službách

Téma důležité hned z několika úhlů pohledu.

Sociální služby se potýkají s nedostatkem pracovníků. To se může změnit:

  1. větší informovaností o profesi u žáků základních škol, kteří zvažují jaké budoucí povolání si vyberou. Téma péče o blízkou osobu by mělo být zařazeno už mnohem dřív (v rámci rodinné, občanské výchovy). Většina z nás chce prožívat své dny doma. Pokud na to je nejbližší okolí připraveno, má dostatek informací, péče doma je zajištěna mnohem snadněji s menším úsilím a s nižším rizikem vyhoření.
  2. větším povědomím veřejnosti o tom, co terénní služba poskytuje, v jakých situacích může klienta podpořit. Široká veřejnost pečovatelky nejčastěji potkává, když klientům nakupují, vyřizují pochůzky v lékárně nebo rozváží obědy. Vnímá je jako posluhovačky. To jsou ale okrajové činnosti. To mnohem podstatnější – odborná/kvalifikovaná péče: o vlastní osobu, pomoc při hygieně, výměna inkontinentních pomůcek, přesouvání z lůžka na vozík apod. se odehrává skryto, za dveřmi domova každého z klientů.
  3. zvýšením a zefektivněním kvalifikace. Doposud panuje obecná mylná představa, že ve službách může pracovat každý a potřebné vzdělání si může doplnit až v průběhu následujícího roku a půl. Postupně vznikají iniciativy, které pomáhají poskytovatelům nastavit procesy, skrze které dochází k větší profesionalizaci. Bohužel ne každý pracovník s ukončeným základním vzděláním a 150 hodinovým kurzem pracovníka v sociálních službách zvládne ustát vnější tlak ke změně. Na druhou stranu, pokud chceme po pracovnících větší profesionalitu, měli bychom je také více finančně ohodnotit. A tím se dostáváme do začarovaného kruhu.

V pondělí 27. května pořádáme od 10 hodin v budově Poslanecké sněmovny kulatý stůl na téma Zvyšování prestiže pracovníků v sociálních službách.

Naším cílem je hledat možné cesty a diskutovat, jak zlepšit nejenom vnímání veřejnosti, ale i nastavení samotných služeb v tom, jak prestižní práci chtějí vykonávat.

Pozvánka kulatý stůl a vernisáž s hosty

Akce se koná pod záštitou Pavly Pivoňka Vaňkové, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR. Svůj pohled na toto téma a možná řešení nastíní: Jiří Horecký, prezident APSS ČR, Zdislava Odstrčilová, vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb MPSV ČR, Monika Strapková, zakladatelka a ředitelka organizace ARCHA Borovany, o. p. s., Simona Bagarová, zakladatelka a ředitelka organizace Jsme MILA, z. s., Jakub Čtvrtník, zakladatel a předseda Institutu sociální práce a Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce Univerzity Karlovy.

 

Na kulatý stůl plynule navazuje výstava fotografií z naší péče MÍSTA DOMA. Fotografka Veronika Husů se pokusila zachytit atmosféru DOMOVA. Domova, jehož stojaté vody rozvlní pečovatelka, se kterou přichází jarní vánek. Zároveň chceme inspirovat rodiny, aby se nebály pečovat o své blízké doma. Chce to odvahu, to je pravda, ale stojí to za to. Většina z nás si přeje prožívat své dny DOMA. Tam, kde to známe, kde máme právě to svoje křesílko, svůj hrneček (ať si, že je otlučený, ale je to ten náš, ze kterého se nám nejlépe pije). Přáli bychom si, aby co nejdříve bylo jednodušší rozhodnout se pečovat o svoje rodiče nebo prarodiče. Aby to nutně neznamenalo opustit zaměstnání, přijít o možnost sejít se s přáteli, vyrazit si na celodenní výlet… A hlavně, aby to mohla být jen a jen RADOST.

Pozvánka výstava Místa doma