Děkujeme za podporu

Projekt Klub Radost aneb Energie místu, které se může stát přístavem a vytvoří mosty mezi generacemi je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. V rámci projektu jsou realizovány volnočasové, vzdělávací a osvětové aktivity s cílem podpory sociálních kontaktů a předcházení sociální izolace.

Projekt Aktivity v domech s pečovatelskou službou na podporu sociálních kontaktů je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. V rámci projektu jsou realizovány aktivity Trénování paměti pro seniory, preventivní setkání se zdravotní sestrou a volnočasové aktivity v domě s pečovatelskou službou.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok  2023 v OP č. 2. je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Děkujeme za podporu.