Členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

V srpnu se naše nezisková organizace stala členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Jedná se o největší profesní organizaci u nás. Díky členství v ní máme mimo jiné možnost

Připomínkovat zákony, vyhlášky a předpisy.

Pravidelně se setkávat s ostatními poskytovateli sociálních služeb.

Využívat finanční podpory pro sportovní, společenské a kulturní akce pořádané pro naše klienty.

Odebírat odborný časopis Sociální služby.

Využít odborného poradenství.

Vstupu do celostátních a regionálních projektů APSS ČR (Značka kvality v sociálních službách, Vzdělávání managementu v sociálních službách a E-Qalin).

Zároveň jsme se zapojili do odborné sekce terénních služeb, jejímž cílem je:

zprostředkovat výměnu informací mezi poskytovateli a odborníky z řad MPSV, krajských úřadů, inspektorů i vzájemně mezi sebou

* informovat své členy o změnách v legislativě a jiných důležitých skutečnostech týkajících poskytování dané služby

* pořádat odborné semináře, konference a setkání sekce

* podílet se na vzdělávací a publikační činnosti APSS ČR

Některé oblasti, kterými se sekce zabývá a které zároveň řešíme i my v organizaci:

* Inspekce kvality v sociálních službách

* Standardy kvality – individuální plánování, cíle klienta, tvorba metodik – specifika v terénní službě

* Zkušenosti a způsoby práce na jiných pracovištích – dobrá praxe

* Změny v legislativě

* Management a financování služeb

* Problematika využívání příspěvku na péči

* Domácí zdravotní péče

* Komunikace – s klienty, rodinnými příslušníky.

Od členství si slibujeme další krok ke zkvalitnění našich služeb. Členství v Asociaci je zpoplatněno, letos náš členský příspěvek uhradila společnost IreSoft, která nám dodává software pro naši činnost. Za tuto možnost jsme rádi a věříme, že se nám členství v Asociaci osvědčí a že v následujících letech najdeme finanční prostředky k tomu, abychom mohli být plnohodnotnými členy i nadále.