Žijí mezi námi

Paní, která se stará o svého manžela. Pán se těžko pohybuje, zůstává na lůžku a většina denních činností probíhá tam. Vlastní děti nemají. Paní s péčí pomáhá její synovec a neteř. Střídají se, jak mohou. Jednou týdně strýce společně vykoupou, denně tetě pomáhají alespoň na krátkou dobu vysadit strýce na vozík. Oba dva jsou zaměstnaní, pečují o své děti. Oba se potýkají s nedostatkem času. Když mi svou situaci popisovali, přemýšlela jsem, jak jim pomoci. Pečovatelská služba může část jejich povinností zastoupit. Samozřejmě pomůže s ranní hygienou, koupáním i přesunem na vozík. Paní si při střídání péče může fyzicky i psychicky odpočinout.

Synovec i neteř by takovou podporu uvítali, ale oba poznamenali, že s tetou již o této variantě hovořili, ta si ale pomoc „zvenčí“ neumí představit. „Co by tomu řekli lidé. Vždyť my to zvládáme. Tak počkáme, až přijedete z práce. Děda to musí nějak vydržet.“

Paní cizí pomoc zatím odmítá, i když je pro ni péče velmi náročná a jakoby nevidí zátěž, která stojí i na nejbližší rodině. Jde o velmi citlivou situaci, ze které je nelehké vyjít, aniž bychom si vyčítali selhání. Hodně lidí má stále pocit, že musí zvládnout vše. Nejlépe sami. Pokud tomu tak není, rezignují na některé potřeby opečovávaného a sleví z toho, co společně s ním podnikají. Blízký se méně často koupe. Nepřevléká se z nočního prádla. Nebere se ven z bytu (když není, kdo by jej přes den přesunul na vozík, všichni z rodiny mají čas až v podvečer a to už je na procházku pozdě).

A to je velká škoda. Spolupráce s pečovatelskou službou je přitom velmi jednoduchá a může mnohé vyřešit. Vyčerpání blízkých, ponorkovou atmosféru v domácnosti a jiné. Pečovatelky mohou přicházet nepravidelně jen tehdy, když nikdo z rodiny nemůže anebo pravidelně dle předem domluvených návštěv. Mohou poradit s ošetřovatelskými úkony. Přinést nákup anebo poskládat prádlo – pomůže-li to v dané situaci.

Jednoduše – nebojte se o podporu požádat, nejde o selhání, jde spíš o výhru. Nejen, že si trochu ulevíte (nebo vašim blízkým), ale uděláte dobře svému opečovávanému. Za vyzkoušení nic nedáte! Bližší informace vám rádi poskytneme na našem kontaktním místě v Borovanech na adrese Žižkovo nám. 149, ve staré národní škole naproti autobusovému nádraží anebo na telefonním čísle 777 620 973.