Termo jídlonosiče pro odlehlé obce

Dobrých zpráv není nikdy dost. Proto nám dovolte podělit se s vámi o radost, kterou máme z úspěšné spolupráce s Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové. VDV_logo_2014

Každý den včetně sobot, nedělí a svátků rozvážíme obědy do osad a odlehlejších obcí kolem Borovan, Ledenic, Jílovic a Olešnice. Pro tyto rozvozy se nám podařilo nakoupit čtyři desítky termo jídlonosičů, které zajistí, zachování teploty dovážené stravy.

Nákup za necelých 50 tis. korun byl, v rámci projektu Termo jídlonosiče pro seniory v odlehlých obcích, podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Senioři, kteří si nechávají obědy dovážet, dostali přiděleny vždy dvě soupravy jídlonosičů. Tato změna se nijak neprojevila na ceně, která zůstává i nadále na 10 korunách za jednu dovážku. Zapůjčení termo jídlonosičů je samozřejmě zdarma.

Kéž by takových dobrých zpráv bylo více a nám se i nadále dařilo zlepšovat kvalitu služeb, které seniorům pomáhají prožívat své dny doma.