Techniky, které v péči pomáhají

Pečovatelská služba podporuje s rozličnými rodinami. Většina se na nás obrací s žádostí o pomoc s péčí o blízkého, který již není plně soběstačný. Každý příběh je jiný. Někdo potřebuje jednou za čas dovézt a doprovodit k lékaři, jiný třikrát denně pomoc s hygienou a podáním jídla. Pečovatelky jsou profesionálky, umí najít řešení na většinu úskalí péče a poradit, navést. Mají dlouhodobou praxi, mnoha událostmi prošly v jiných rodinách. Situace se často opakují a proto mnohé máme zažité a zkonzultované v rámci různých školení. Nejčastěji řešíme situace kolem  manipulace. Tedy možností pohybu a přesouvání ležícího,  nepohybujícího se člověka. Správná technika pomáhá v aktivizaci a zapojení klienta, ale také přispívá významně k ochraně zdraví pečujících. Úspěšná manipulace není o fyzické síle, ale o správných postupech, díky kterým docílíme alespoň částečné spolupráce toho, kdo je přesouván. Technika podporuje naši snahu udržet člověku nějakou (třeba i malou) soběstačnost. V péči nejde jen o fyzické síly.

Vyčerpání přináší i psychická nepohoda. Z jedné strany může v nepohodě být člověk, o kterého pečujeme. Těžce nemocní klienti postrádají vnímání vlastního těla (nehybného, ležícího). Pomoci může koncept Bazální stimulace, ve kterém se náš tým také dlouhodobě rozvíjí. Postupy této techniky jsou zaměřené hlavně na správné „vypolohování“ těla. Je důležité, v jaké poloze člověk leží, co jej podpírá a „objímá“ (polštáře, deky). Opomíjené jsou i zrakové podněty (bezvadné je, když každý ležící má u své postele možnost podívat se do zrcadla – vidět se, vědět o sobě). A zapomínat bychom neměli ani na další smysly – doteky, vůně, zvuky.

Péče o tělo je nezbytnou součástí, ale nesmíme zapomínat i na mentální a psychickou zdatnost člověka. Proto se profesionalizujeme v trénování paměti pro seniory.  Učíme je technikám, které jim pomáhají zapamatovat si čísla, data, obličeje, či jména. S lepší pamětí můžou zvýšit své IQ, rozvíjet představivost a kreativitu a dosáhnout tak většího úspěchu ve všech oblastech života.

Finanční podporu na odborné školení jsme získali díky projektu „Zvýšení profesionality týmu s cílem edukovat neformální pečující“ v programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Děkujeme