Děkujeme třem králům

I když je lednová Tříkrálová sbírka dávno za námi, její podpora slouží uživatelům služby ještě dnes (a bude až do konce roku!).

Rádi bychom Vás krátce projektem, který byl podpořen, provedli. Nakoupili jsme populárně naučnou literaturu a průvodce zaměřené na ošetřovatelství, paliativní péči a kognitivní trénink.  Mezi nimi jsou například tituly jako: Příběhy obyčejného uzdravení doktora Hnízdila, Pohled do slunce – o odcházení ze života, průvodce s názvem Zátěž pečovatele, Psychosomatická prvouka, Průvodce domácí péčí a další.  Literatura je k dispozici rodinným pečujícím i široké veřejnosti, tedy i Vám. Prohlédnout a zapůjčit si kteroukoliv z knih můžete zdarma v našem kontaktním místě.

Nedávno se v rámci projektu uspořádala beseda o dostupných sociálních službách a podpoře pečujících osob. Setkání proběhlo v prostorách Borovanského kláštera a bylo zpestřeno  prohlídkou historických sklepů. Za útulné prostředí a milou obsluhu děkujeme panu Stodolovskému, panu Bartošovi a jejich kolegyním z borovanské vinotéky.

                             

Ze 42 tisíc korun, které jsme v rámci sbírky pořádané Charitou ČR a v Borovanech organizovanou Vincenským společenstvím dostali, se zvládly ještě zorganizovat dva semináře tréninku paměti pro seniory. Prvních deset setkání proběhlo na jaře. Podzimní kurz probíhá právě nyní v domě s pečovatelskou službou.

Ještě jednou touto cestou děkujeme všem dětským koledníkům, jejich vedoucím a zejména štědrým dárcům. Jste úžasní a věříme, že i v roce 2020, v rámci sbírky, budete!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Děkujeme.