Slavnostní otevření Centra komunitních aktivit

Přijďte spolu s námi na slavnostní otevření Centra komunitních aktivit, které se bude konat v úterý 15. září od 14 hodin v budově polikliniky v Trhových Svinech na adrese Nábř. Svatopluka Čecha 664. Na slavnostním otevření  si budete moci prostory prohlédnout a seznámit se s prvními aktivitami.