SENIORSKÁ OBÁLKA

Seniorská obálka je tiskopis, který může napomoci v krizových situacích. Je určený především pro seniory a osoby zdravotně postižené, které bydlí doma. Pro případ naléhavé pomoci, v případě nouze. Osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc. I lidé v mladším věku jsou často v takové situaci rozrušeni, nesoustředěni, dezorientováni a nedokážou odpovídat na položené otázky, které si výjezd záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje. Navíc často volá na tísňovou linku někdo jiný než sám postižený, který aktuální informace nezná. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná Seniorská obálka.

Doporučujeme, aby byla vyplněna co nejaktuálněji a nechyběly v ní potřebné údaje. Aby bylo vyplňování jednoduché, podle lékařů zásahových jednotek, kteří formulář obsahově doporučili, postupujeme podle barev „jako na semaforu“. Co je červené je nejdůležitější, naopak zelené je na vůli seniora, zda tyto údaje chce poskytnout. Každé vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména praktického lékaře.

Důležité údaje se týkají osob blízkých. Po dohodě se všemi složkami IZS je nutné, aby tiskopis po vyplnění byl přeložen a umístěn na viditelném místě v domácnosti seniora. Jedná se POUZE o dvě možnosti – dveře lednice nebo vstupní dveře do bytu zevnitř.

Tiskopis ke stažení pro vytisknutí na Sociálním portálu Jihočeského kraje (klikněte ZDE).

Návod k vyplnění taktéž na Sociálním portálu Jihočeského kraje (klikněte ZDE).

 

Společně Vám přejeme, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali, ale abyste s ní byli připraveni.