Ohlédnutí za rokem 2022 a poděkování

Celý rok 22 se v naší službě nesl v aktivním duchu. Zvládli jsme provoz při rekonstrukci budovy bývalé národní školy, kde máme borovanskou kancelář. Navázali jsme nové kontakty a společně s Vámi jsme podpořili a zúčastnili se různých projektů. Naposledy například oslav svatého Martina. Akce byla již poněkolikáté benefiční a výtěžek z letoška využijeme pro putovní výstavu MÍSTA DOMA, na které budeme prezentovat fotografie z péče.

Těší nás, že se podařilo uzavřít dvouletý projekt „Pošli pečovatelky dobít baterky“. Kolegyně pečovatelky našly chvilku relaxace a odpočinku o víkendu v termálních lázních a na návštěvě moravského sklípku. Velké DĚKUJEME Vám všem, kdo jste nás podpořili a umožnili pečovatelkám vypnout hlavu a relaxovat.

Na oplátku toho, že s Archou „plujete“ Vás chceme nechat nahlédnout do zákulisí naší práce a představit ji ve světle, které není na první pohled patrné. Již zmíněná výstava „MÍSTA DOMA“ začne putovat 2. března v Trhových Svinech.

Zároveň touto cestou děkujeme Jihočeskému kraji za spolufinancování nákladů souvisejících se zajišťováním pečovatelské služby. Konkrétně děkujeme za podporu z krajského dotačního programu „Financování sociálních služeb a podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“. Realizovány tak mohly být aktivity: trénování paměti pro seniory, preventivní setkávání s terénní zdravotní sestrou a volnočasové aktivity pro seniory, v rámci projektu: „Podpora sociálních kontaktů a předcházení sociální izolace seniorů v domech s pečovatelskou službou“. Všechny tyto aktivity byly podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.