Noviny Pečujeme doma č. 3

Na našich webových stránkách pravidelně „vyvěšujeme“ noviny Pečujeme doma. V tištěné podobě jsou k dispozici v Arše. Prázdninové čtení to není, ale když začnete zvažovat péči o svého blízkého, anebo některý z rodinných pečujících řeší situaci, se kterou si neví rady, v Pečujeme doma většinou najdete odpovědi a různé úhly pohledu na danou problematiku.

V tomto čísle navíc článek Ladislava Vencálka o naší fotografické výstavě MÍSTA DOMA.

„Ústřední rozhovor tohoto čísla pod titulkem „Smutné a úžasné zároveň“ je vlastně celý o tom, co prožívá pečující o člověka s roztroušenou sklerózou a jak se mění pocity jeho i opečovávaného s postupující nemocí. V novinách vyhodnocujeme anketu čtenářů o soukromém opatrovnictví, a bohužel musíme potvrdit a uznat, že s bolestmi a bolístkami kolem opatrovnictví se setkáváme hodně často. Zařadili jsme také aktualizovaný text o možnostech péče doma, mimo jiné s informacemi o dlouhodobém ošetřovném, které je prozatím rodinami méně využívané. Tak dobré počtení!“