Rozvoj služby – nákup služebních aut

 

Více než rok trvající projekt zaměřený na menší osady obcí, kde je obtížná či zcela nedostupná terénní pečovatelská služba s názvem: „Rozvoj mobility terénní pečovatelské služby“ se naplnil. Archa 11. března převzala od dodavatele tři nové automobily Dacia Dokker, které díky finanční podpoře EU nakoupila.  Pečovatelská služba tak bude více dostupná zejména v odlehlých osadách regionu trhosvinenska. Zvýšila se také její okamžitá kapacita z pěti na šest uživatelů v jeden okamžik.

Projekt (č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007332) je financován EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura. V rámci 5. výzvy MAS Sdružení Růže.