Nadační příspěvek na nákup pomůcek

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci svého programu Senior, přispěla naší organizaci na nákup elektrického zvedáku a vysokého chodítka. Obě pomůcky jsou určené k zjednodušení péče u těžce nemocných osob (buď zcela upoutaných na lůžko anebo těžce se pohybujících).

Jejich zapůjčení je možné domlouvat na telefonním čísle 399 499 936.