Když se řekne pečovatelská služba a jak může pomoci právě u vás doma

ARCHA už devátým rokem podporuje seniory a osoby s postižením. Pečovatelky často nepotkáváte, protože většina jejich aktivit se odehrává za zdmi domovů našich klientů. Ale přece jsou místa, kde můžete na usměvavou pečovatelku narazit – v obchodě při nákupech, v parku, když doprovází klienty při procházce, u lékařů v čekárně, na poště… jednoduše všude tam, kde je potřeba něco zařídit.

Prioritou je poskytovat služby tak, aby klienti mohli i přes určitou ztrátu soběstačnosti zůstat doma. Pomáháme rodinám, zastupujeme je v péči ve chvílích, kdy oni sami nemohou nebo potřebují odejít. V životě doma a důstojném stárnutí mezi svými blízkými vidíme velký smysl. Vždyť i známé české úsloví říká: „Doma je doma.“

Pečovatelská služba může zajistit:

  • pomoc při péči o vlastní osobu (pomoc s oblékáním, s hygienou)
  • pomoc s chodem domácnosti (úklid, nákup)
  • pomoc při pobytu venku (procházky, doprovod k lékaři)
  • pomoc při zajištění stravy (donáška oběda, příprava snídaně, svačiny)
  • pomoc s vyřizováním úředních záležitostí, sociální poradenství
  • setrvání s klienty v době, kdy jejich pečující osoby musí odejít
  • aktivizační činnosti (nácvik chůze, rozhovor, společenské hry, trénink paměti)

a mnohé další co danému člověku pomůže být doma a prožívat hezké dny.

Pečovatelky jsou k dispozici každý den od 7 do 19 hodin. Službu je potřeba domluvit předem se sociální pracovnicí na telefonních číslech: 399 499 936 nebo 777 62 09 73.

Za velice důležité považujeme zástup pečující osoby. Pokud rodinný pečující není odpočatý, je unavený může rychle dojít k napětí mezi ním a blízkým, o kterého pečuje.

Aby zůstala dobrá nálada, aby pečující přišel na jiné myšlenky a mohl „vypnout“ podpora, kterou poskytujeme je i v aktivitách, které jsou na první pohled zbytné. Procházka, podpora při chůzi po bytě, společenské hry, rozhovor… Pečující si může odpočinout a senior má změnu, nové zážitky. Ideální čas pro tyto aktivity jsou odpolední hodiny, kdy jsou hotové ranní hygieny a pochůzky a naopak je ještě čas před večerní péčí a podporou přesunout se na lůžko.

Jste-li pečující, chceme vás moc motivovat – využijte možnosti mít čas pro sebe, odreagovat se. Jsme tu pro vás. Vy pak můžete být doma pro svého blízkého. Odpočatí, s novou energií.