DVATISÍCEDVACET poděkování

Vážení a milí, v závěru roku se obvykle zhodnocuje čeho jsme dosáhli, co se podařilo.

Rok 2020 byl specifický a to co znamenal, opravdu zjistíme až, obávám se, za několik let. Po celý rok, i v době nouzového stavu, jsme fungovali bez větších omezení – jsme jednou ze služeb, které navzdory koroně musí zůstat dostupné.

Zvládáme to, hlavně díky stabilnímu týmu spolupracovnic.

Jim patří největší DÍK.

Naše služba si vede dobře. Díky vícezdrojovému financováním jsou provozní náklady zajištěny a… jistě, vždy budeme chtít víc (na vyšší mzdy, lepší vybavení, rychlejší auta…), to už je tak nějak v lidské povaze. To, čeho si opravdu cením, je podpora aktivit, které jsou na první pohled zbytné. Přání, potravinové a květinové dary pro klienty. Vybavení pro pečovatelky – pro usnadnění jejich práce (myčka, zvedák, nábytek na míru aj.). Všechny tyto aktivity mají společný cíl. Přinášejí vyšší kvalitu do života těch, kterým již síly ubývají a podporují pečující, kteří svou profesí „dávají kus sebe“.

Všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili DĚKUJEME.

Děkujeme za to, že nám pomáháte a věříte naší práci natolik, že vám stojí za podporu. To vše nás motivuje poslání naší služby naplňovat nejlépe, jak dovedeme.

Jen vše dobré v roce 2021 přejeme všem.

Monika Strapková