Dobrá zpráva pro pečující

Dobrá zpráva přichází z Ministerstva práce a sociálních věcí. Na začátku února ministr představil navýšení příspěvku na péči, které (pokud bude včas dokončen legislativní proces) bude platit od 1. července letošního roku.

Zvýšené částky příspěvku na péči u dospělých osob budou ve II. stupni závislosti 4 900 Kč, ve III. stupni 14 800 Kč, ve IV. stupni 23 000 Kč měsíčně. Navíc dojde ke zvýšení příspěvku lidem ve IV. stupni, kteří zůstávají doma, tzv. IV. +,  a to na 27 000 Kč měsíčně.

Je to dobrá zpráva pro rodiny, které péči o svého blízkého zvažují, ať už vlastními silami anebo s pomocí pečovatelské služby.

Ta podporuje své uživatele tak, aby mohli co nejdéle zůstat doma. Dojíždí za nimi a pomáhá s tím, co již sami nezvládnou. Zároveň pomáhá rodinným pečovatelům v tom, aby svou roli dlouhodobě zvládali, aby se mohli občas nechat zastoupit. Pečovatelka konkrétně pomáhá:

  • s péčí o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání…)
  • při osobní hygieně (výměna inkontinenčních pomůcek, omývání na lůžku, holení…)
  • podpora v pohybu v domácnosti (nácvik chůze aj.)
  • aktivizace (společně trávený čas, dohled, doprovod na vycházky atp.)
  • pomáhá s přípravou jídla a pití
  • provádí nákupy, pravidelný úklid domácnosti, praní a žehlení
  • doprovází a dováží k lékaři, na úřady apod.

 

Služba je dostupná každý den. Můžete se na nás obrátit i jen s dotazem na vaši situaci a možnosti jejího řešení. Jsme tu pro vás a vaše blízké. Poradenství a veškeré záležitosti před zahájením služby jsou zdarma. Za poskytnutou péči hradí uživatel sazbu 155 korun za hodinu a právě na úhradu této platby mimo jiné slouží již zmíněný příspěvek na péči. S žádostí o něj vám samozřejmě pomůžeme.