Dlouhodobé ošetřovné umožní zůstat s blízkým doma

Dlouhodobé ošetřovné umožňuje zaměstnanému člověku (i OSVČ) zůstat doma v situaci, kdy ošetřující lékař (v nemocnici nebo obvodní) rozhodne, že zdravotní stav pacienta potřebuje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči. Hospitalizace přitom musí trvat alespoň 4 dny.
Okruh osob, které mají na dlouhodobé ošetřovné nárok je relativně široký. Zjednodušeně jsou to příbuzní, druh/družka nebo další osoby, které mají s ošetřovaným společné trvalé bydliště. V péči se navíc mohou pečující střídat (například po týdnech, měsících).
Ošetřovné lze využít po dobu až tří měsíců, během kterých se buď stav člověka zlepší anebo se stihne nastavit taková podpora a pomoc, aby se vše zvládalo i po návratu blízkého do práce. Například právě využitím pečovatelské služby, která dochází i několikrát během dne.
Pečovatelskou službu samozřejmě nemusíte využívat pravidelně. Je určena i pro ty, kteří podporu potřebují jen nárazově na krátký čas (například, když je rodina, která jinak pečuje, na dovolené).
Zvažujete-li péči o svého blízkého, neváhejte nás kontakt pro bližší informace. Buď na telefonních číslech: 777 62 09 73, 399 499 936. Nebo e-mailem: info@archaborovany.cz Více informací najdete také na našich webových stránkách archaborovany.cz
Podrobné informace k dlouhodobému ošetřovnému také na: https://www.cssz.cz/web/cz/dlouhodobe-osetrovne