Na provoz pečovatelské služby Archa

Na provoz pečovatelské služby Archa

0%
5 900 Kč vybráno

Váš finanční dar využijeme na provoz pečovatelské služby.  Jakoukoliv částku můžete posílat na transparentní účet 2402460519/2010.

Nebo přes QR kód.

Děkujeme.

Co váš dar ovlivní?

A) umožní další fungování pečovatelské služby

B) podpoří více než 160 klientů, kteří službu využívají a oni tak mohou zůstat ve svých domovech i přes určitou ztrátu soběstačnosti

C) podpoří rodiny, které pečují o své blízké, tak aby si při zastoupení službou odpočinuli a mohli nabrat druhý dech

D) podpoří soudržnost mezigeneračního soužití, komunity na vsích a osadách, kam pravidelně jezdíme

 

    

5 900 Kč vybráno
1 x dárce