Projekty

Plujme proti covidu

Prevence je to nejjednodušší co můžeme. Proto se zásobujeme rouškami, štíty na ústa, rukavicemi a doplňujeme vitamíny. Pomozte nám pokrýt náklady. Děkujeme
12.5%
1 000 Kč vybráno z 8 000 Kč celkové částky

Pošli pečovatelky dobít baterky.

Naše práce je nezastupitelná - pečujeme o lidi, kteří už nejsou plně soběstační. Proto i v karanténě plně fungujeme. Pečovatelky se střídají ve směnách, pak spěchají domů (většina za školou povinnými dětmi). Již dnes pociťujeme vyčerpání. Teď s tím nemůžeme nic dělat, ale až nouzový stav pomine, rádi bychom pečovatelky poslali na relax. Pošlete je tam s námi. Vybíráme na wellness prodloužený víkend pro každou z nich.
44%
31 700 Kč vybráno z 72 000 Kč celkové částky

Terénní zdravotní sestra

Terénní zdravotní sestra pravidelně dochází na preventivní návštěvy k seniorům a osobám se zdravotním postižením v domech s pečovatelskou službou Borovany a Jílovice. Zdravotní sestra měří krevní tlak, krevní cukr a informuje o zdravém životním stylu. Aktivita je hojně navštěvována. Finanční dar použijeme na zdravotnický materiál jako jsou pásky do glukometru, dezinfekce, náplasti atd.
20%
1 000 Kč vybráno z 5 000 Kč celkové částky