I malé dary pomáhají

I malé dary pomáhají

 

Máte někdy pocit, že nezměníte svým malým drobným skutkem nic? Pak vězte, že se mýlíte. Přinášíme vám několik příkladů o tom, že i malé skutky pomáhají a přinášejí radost. Jedním z takových příkladů je, že děti borovanského kroužku pod vedením paní L. Tröstlové vyrobily, namalovaly a připravily balíčky s vánočním přáním. Všechny jsme rozvezli seniorům, kteří jsou sami. Dětem moc děkujeme a přáli bychom si, aby bylo možné zorganizovat osobní předávání takových radostí. Nejen, že by to bylo obrovským potěšením a vytržením ze stereotypu pro seniory, ale i děti by viděly, co velkého jejich malé podarování pro druhého člověka je.

Velký dík patří již tradičně, paní Janě Beránkové z Borovan, která napekla vánoční cukroví. Svou symbolikou a bezvadným provedením pozvedlo všechny kuchyňské stoly a stolky u seniorů na sváteční tabuli.  Jak málo stačí k radosti a navození sváteční atmosféry, která bohužel není vždy radostná, ale vybízí ke vzpomínání na to dobré v našem životě a za to jsou naši klienti rádi.

Jiřina a Julius Blahovi z Jílovic podpořili pečovatelskou službu finančním darem 5 000 korun. Sami pečovatelskou službu příliš nevyužívají, ale chtěli, aby se dostatečné podpory dostalo těm, kteří už tolik soběstační nejsou a v současné době si nemohou více péče dovolit (vyřízení tzv. příspěvku na péči, který slouží ke krytí nákladů, trvá často i půl roku).

Důvody pro podporu pečovatelské služby jsou různé. Rodina, kde jsme několik měsíců pečovali o těžce nemocnou maminku, darovala 2 tisíce korun na nákup speciální pomůcky – mycího umyvadla do lůžka (výborného např. pro mytí hlavy).

Členky Klubu tradic v Borovanech, přispěli částkou 2 tisíce korun na pečovatelskou službu pro seniory. Ony sami jsou velmi aktivní, užívají seniorského života naplno, podílejí se na mnoha akcích v Borovanech a jsme velmi vděční za to, že ještě navíc vzpomenou na ty, kteří na tom již tak dobře nejsou a svým darem jim chtějí zlepšit dny. Jejich příspěvek bude použit na bezplatné návštěvy osamělých seniorů a zpříjemnění jejich všedního dne (rozhovory, procházky, předčítání aj.).

Všem uvedeným dárcům děkujeme. S vaší podporou může být péče kvalitnější. Nejde o to, kdo je dárcem a kdo obdarovaný. Obě strany získávají navíc něco cenného, a to RADOST.

Umlaufová – pečovatelská služba Archa