TRÉNINK PAMĚTI PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE

Naše kurzy trénování paměti se již staly oblíbenou aktivitou seniorů. V Borovanech, Trhových Svinech a v Českých Velenicích kurz vede trenérka paměti Jana Pražáková. Kurz má zpravidla 10 lekcí.

Trénink je buď skupinový, kde se účastníci setkávají ve společenských místnostech domů s pečovatelskou službou a v komunitních centrech. Individuálně trénujeme přímo doma u seniora, který již sám nemůže docházet na skupinu.

V kurzu odhalujeme fantastické možnosti lidské mysli. Učí se techniky, které pomáhají zapamatovat si čísla, data, obličeje či jména. Dozvíte se tipy na trénování a zjistíte, jak svou paměť rychle a trvale zlepšit. S lepší pamětí můžete zvýšit své IQ, rozvíjet představivost a kreativitu a dosáhnout většího úspěchu v mnohých oblastech života. Pravidelné setkávání navíc stmeluje, odbourává bariéry v komunikaci a působí proti sociálnímu vyloučení člověka.

Trénování paměti organizujeme v rámci projektu „Volnočasové aktivity jako prevence sociálního vyloučení“, který je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Děkujeme.