Podpora rodinných pečujících

Pečovatelská služba dojíždí často do rodin, kde o seniora nebo člověka se zdravotním postižením pečují jeho blízcí. Nejčastěji péče leží na jednom z rodiny. Ten je pak uvázán doma a nemůže se svým časem nakládat tak, jak by potřeboval.

Většina pečujících si tuto roli zvolila dobrovolně, nelitují svého rozhodnutí. I když svou úlohu zvládají bezvadně, přichází po čase různé situace, ve kterých zůstávají osamoceni. Nejčastěji nám popisují špatnou náladu, že si nevědí rady, přijdou-li nějaké zdravotní komplikace vyžadující ošetřování. Cítí se osamocení – ostatní blízcí přijíždějí na krátký čas, spěchají. Pečující je nechce obtěžovat svými stezky a drží je v sobě. Po delším čase se nezřídka objeví tzv. ponorková nemoc. Pečující i ten, o koho pečuje, si lezou na nervy. Komunikují spolu v zajetých vzorcích (zkratkovitě s domněnkami, že ten druhý to s nimi nemyslí dobře). Připomínky druhého si berou nezdravě osobně a těžko nachází nadhled. Náprava takového stavu je velmi obtížná a chce čas. Aby se atmosféra vyčistila, je navíc nutné přiznat si, že něco takového prožívám a najít někoho, komu můžu situaci popsat.

V lednu jsme navázali spolupráci s projektem „Pečuj doma“ Diakonie ČCE, který nabízí právě poradnu pro pečující. Ta je určena všem, kteří se doma starají o své blízké.

„Pečuj doma“ organizuje podpůrné skupiny pro pečující, které poskytují prostor pro sdílení zkušeností a psychickou podporu. I v těchto nouzových dnech skupiny probíhají – online formou.  „Pečuj doma“ pořádá i kurzy pro pečující. Ošetřovatelský kurz, kurz Péče o člověka s demencí a další, kde můžete prohloubit své dovednosti v domácí péči.

Veškeré služby i kurzy poradny „Pečuj doma“ jsou bezplatné. Více informací a podrobné programy najdete na www.pecujdoma.cz anebo se obraťte na nás – rádi vám předáme bližší informace.

Věřte, že ve své situaci nejste sami a pomoc je možná.

 

BAREVNÝ LETÁČEK PORADNY ZDE:                foto_web_pečuj_doma