PEČUJ DOMA – kurzy pro pečující

 

V pondělí 29. září od 13 hodin v Domě pro seniory Máj proběhl  první ze čtyř seminářů vzdělávacího projekt002u Pečuj doma, který pořádáme spolu s Diakonií ČCE

Lektorka PhDr. Milada Šanderová, MSc. přednášela na téma: Ošetřovatelské minimum

 

Vybavení domácnosti, typ kompenzačních pomůcek a jejich použití.

 

Vybavení lékárničky pečujícího. Zabezpečení životních potřeb opečovávaného.

 

Prevence a kontrolní činnosti. Základy rehabilitace a aktivizace

 

Kontakty na poskytovatele sociálních služeb, poradny, kde hledat pomoc a jiné.

 

006
009

 

 

Během přednášky měli účastníci možnost prohlédnout si prostory a provoz Domova pro seniory Máj.