Krásné svátky vánoční a do nového roku vše dobré

Vážení a milí, celý náš 17ti členný kolektiv Vám upřímně přeje radostné svátky.

V novém nadcházejícím roce 2019 pak hodně zdraví, štěstí a milých setkání.

Těm, kteří se pracovně realizují hodně úspěchů a pohody.

Našim seniorům přejeme mnoho soběstačnosti a pocitu smysluplnosti jejich života. Kéž by to vždy šlo tak, abyste nepotřebovali naši pomoc a nebo, když už to bez ní nejde, aby vám podpora  posloužila k dobrému prožívání každého dne.

Mnoho radostných dnů nám všem!

 

Pečovatelská služba Archa