CYKLO TOUR

Od 15. září do 15. října máte možnost podpořit naši organizaci a pomoci nám tak POSLAT PEČOVATELKY DOBÍT BATERKY.

Co pro to musíte udělat:

  • Vybrat si jednu z námi navržených tras (nebo si projet obdobně dlouhou svou, kdekoliv vás napadne)

 

  • Přihlásit se nám na e-mail: podpora@archaborovany.cz, telefon: 399 499 936 (paní Umlaufová) nebo osobně v našich kontaktních místech v Borovanech (Žižkovo nám. 149), Trhových Svinech (na staré poliklinice) a v Českých Velenicích (v TJ Lokomotiva)

 

  • Uhradit startovné – 100, 150 nebo 250 korun

 

  • Užít si projížďku a změřit čas, za který jste trasu ujeli

 

  • Na kontakty uvedené v bodu dvě nahlásit svůj čas jízdy

 

  • Těšit se, že budete mezi třemi nejrychlejšími a obdržíte dar pro vítěze

 

 

 

 

 

Základní poradenství se zdravotní sestrou

Pravidelná preventivní a poradenská setkávání seniorů s terénní zdravotní sestrou probíhají v domovech s pečovatelskou službou, jako jsou Jílovice, Ledenice, Borovany a Trhové Sviny.  Terénní zdravotní sestra seniorům měří tlak, hladinu cukru v krvi, radí ohledně jejich zdraví (životosprávu aj.).   Aktivita je seniory navštěvována. Tento projekt vznikl na základě poptávky seniorů, kdy jejich obvodní lékaři díky přehlcené kapacitě nemají čas na pravidelné sledování a měření tlaku, hladiny cukru v krvi a řešení životosprávy.

Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem.

Trénování paměti – mozkový jogging

Kurz trénování paměti pro seniory probíhá v 10 lekcí, kdy účastníci mají možnost odhalit fantastické možnosti lidské mysli.  Počet zájemců je omezený (10-12 osob). Jde nám hlavně o kvalitu tréninku, proto probíhá v malé skupince. Účastníci se učí techniky, které napomáhají si zapamatovat čísla, data, obličeje, či jména. Aktéři kurzu se dozvídají, jaké tipy na trénování paměti existují a zjistí, jak svou paměť rychle a trvale zlepšit. S lepší pamětí můžou zvýšit své IQ, rozvíjet představivost a kreativitu a dosáhnout tak většího úspěchu ve všech oblastech života. Pomůcky na trénování paměti pro seniory je spousta a nápady a typy hledáme v odborných publikacích a na stránkách České alzheimerovské společnosti.

Trénování paměti skupinové a individuální probíhá ve dvou turnusech v Borovanech ve společenských prostorách v Domě s pečovatelskou službou a v Českých Velenicích v Česko-rakouském komunitním centru FENIX. Kurz trénování paměti je zájemci oblíbená aktivita. Trénování paměti vede naše kolegyně Jana Pražáková DiS. – trenérka paměti.

Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem.

   

Volnočasové aktivity

V malebné obci Jílovice se senioři setkávají při společných volnočasových aktivitách. Setkávají se jednou týdně v hale domu s pečovatelskou službou.

Program připravují senioři sami spolu s jednou z našich kolegyň. Nejde jen o setkání s vrstevníky a posezení u kávy, ale i o smysluplné naplnění volného času. Pořádáme pravidelné besedy o cestování či posezení a k poslechu harmoniky.  Od prvního setkání, které bylo v roce 2015 jsme zorganizovali celkem 71 setkání, při kterých si účastníci mohli vyzkoušet mimo jiné háčkování, práci s fimo hmotou, drátkování, vyšívání a jiné.

Obec Jílovice aktivity finančně pravidelně podporuje. Děkujeme.