Odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba je poskytována na území ORP Trhové Sviny v domácím prostředí klientů. Služba je primárně určena osobám se zdravotním a tělesným postižením od 15 do 64 let. Odlehčovací služba má za cíl zejména ulevit rodinným pečujícím a umožnit jim realizovat se, odpočinout si anebo vyřídit neodkladné záležitosti mimo domov.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Popis realizace služby – klikněte zde.