Udělejte s námi radost

Udělejte s námi radost

20%
1 000 Kč vybráno z 5 000 Kč celkové částky
Váš finanční dar použijeme na zakoupení přání pro klienty a květinové dary k významným výročím a jubilejím pro ty, kterým pomáháme.
20.00% vybráno
1 000 Kč vybráno z 5 000 Kč celkové částky
1 x dárce