Terénní zdravotní sestra

Terénní zdravotní sestra

20%
1 000 Kč vybráno z 5 000 Kč celkové částky
Terénní zdravotní sestra pravidelně dochází na preventivní návštěvy k seniorům a osobám se zdravotním postižením v domech s pečovatelskou službou Borovany a Jílovice. Zdravotní sestra měří krevní tlak, krevní cukr a informuje o zdravém životním stylu. Aktivita je hojně navštěvována. Finanční dar použijeme na zdravotnický materiál jako jsou pásky do glukometru, dezinfekce, náplasti atd.
20.00% vybráno
1 000 Kč vybráno z 5 000 Kč celkové částky
1 x dárce